GUARANTEED TOUGH

DEWALT garantipolicy

DEWALT är säker på kvaliteten på sina produkter och erbjuder en enastående garanti för professionella. Denna garanti är i tillägg till, och strider inte i något hänseende mot dina avtalsenliga rättigheter som professionell användare, eller dina lagstadgade rättigheter som konsument. Garantin gäller inom EU och det europeiska frihandelsområdet.