Perform & Protect

År 2007 utmanade DEWALT sig själv att skapa världens säkraste professionella elverktyg med den högsta prestandan.

Detta kallas Perform & Protect och består av produkter som uppfyller strikta kriterier i en eller flera av följande fokusområden när det gäller säkerhet: vibrationer, damm och kontroll.

Klicka här

för att se buller- och vibrationsdata

VIBRATIONER

Upp till 50 % lägre vibrationer

DAMM

Branschledande dammutsugslösningar

KONTROLL

Unik och innovativ momentkontroll

När du ser Perform & Protect-märket, vet du att produkten är utformad för din säkerhet utan att kompromissa med prestanda eller DEWALTs hållbarhet "GUARANTEED TOUGH".

VIBRATIONER

Upp till 50 % lägre vibrationer

Vibrationsexponering kan orsaka många olika tillstånd som tillsammans benämns som hand- och armvibrationssyndrom (HAVS). Andra tillstånd är karpaltunnelsyndrom och vita fingrar.

När Perform & Protect-märket används för vibration, garanterar det minskad tri-axial vibrationsnivå och ökad användningstid utan sänkt prestanda.

DAMM

Branschledande dammutsugslösningar

Inandning av luftburet damm kan leda till ett antal långvariga sjukdomstillstånd såsom dammlunga och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

När Perform & Protect-märket används för damm, garanterar det att risken för inandning av damm reduceras för att ge en renare och säkrare arbetsmiljö.

KONTROLL

Unik och innovativ momentkontroll

Vid borrning eller kapning finns det en chans att verktyget fastnar. Detta kan orsaka skador på verktyget eller orsaka personskador.

När Perform & Protect-märket används för kontroll, garanterar det att det finns en innovativ säkerhetsfunktion som kontrollerar momentet, inbyggt i verktyget.

Hälsa och säkerhet