DRAE

Detta verktyg är för att beräkna hur många tuber som behövs för att förankra vid olika håldiameter och borrdjup. Det är inte ett verktyg som bekräftar lämpligheten av vald ankarmassa eller för beräkning av diameter och håldjup för specifik förankring. För beräkning av dessa värden hänvisar vi till DDA , vårt beräkningsprogram DeWALT Design Assist på vår hemsida.

PURE150-PRO

PURE150-PRO

AC100-PRO

AC100-PRO

AC100-NORDIC

AC100-NORDIC

PV45-PRO

PV45-PRO

Välj tubstorlek

385 ml

585 ml

150 ml

300 ml

360 ml

410 ml

825 ml

410 ml

300 ml

Rekommenderad håldiameter:

Borrdjup/montagedjup (max. 1000 mm)

Antal hål (max. 5000)

Förväntat spill (%) (Normalt ca 5%)

20%

Åtgång per hål

-

Åtgång antal tuber

-

7.188
9.026
10.863
12.701
14.701
16.376
18.376
23.051
29.727
37.402
46.752
5.35
7.188
9.026
10.863
14.701
18.376