Perform & Protect

play_arrow
Dust Management

ULTIMAT SÄKERHET. MAXIMAL PRODUKTIVITET.

Perform & Protect är vår certifieringsstämpel på ett sortiment av elverktyg som gör att du kan göra mer på kortare tid. Perform & Protect verktyg levererar hög prestanda utan att äventyra säkerhet eller hälsa. Verktyg i serien är utformade för att konsekvent klara, och till och med överträffa, hälso- och säkerhetsbestämmelser utan att kompromissa med prestandan. Det är vår certifieringsstämpel som låter dig veta att verktygen du använder klarar uppgiften - de låter dig få mer gjort på mindre tid utan att äventyra hälsa och säkerhet.

  PRESTANDA

  Perform & Protect verktygen låter dig göra mer på mindre tid och skjuter gränserna för prestanda utan att äventyra hälsa och säkerhet.

  check Få mer gjort på kortare tid

  check Förbättrad prestanda för verktyg och arbetsuppgifterna

  check Verktyg överträffar hälso- och säkerhetsföreskrifter

  RIKTLINJER

  Att ha verktyg som överensstämmer med strikta arbetsplatsbestämmelser ger dig och ditt team möjlighet att ta ett större utbud av jobb.

  check Få åtkomst till jobb på stora byggarbetsplatser

  check Verktyg överensstämmer med arbetsplatsbestämmelserna

  check Få ett större utbud av stora uppdrag

  SÄKERHET

  Arbetsplatsens säkerhet är av största vikt. Vår Perform & Protect-stämpel låter ditt team veta att du har verktyg som överträffar säkerhetsnormerna och låter alla på plats veta att du helt och hållet uppfyller säkerhetsnivåerna.

  check Informerar användare om att verktygen är helt förenliga med säkerhetsbestämmelser

  check Informera byggplatser om att du är helt förenlig med rådande säkerhetsbestämmelser

  check Minskar riskerna i samband med långvarig verktygsanvändning

  DAMMHANTERING

  Reducera risken för inhalering av byggdamm och få en renare arbetsplats.

  VIBRATIONER

  Vibrationsnivåerna reducerade med upp till 50%, vilket minskar risken för skador.

  SÄKERHETSFUNKTIONER

  Minskad risk för inandning av damm och ger renare arbetsytor.

  LANYARD READY

  Det ultimata skyddet när ett verktyg faller.

  REN EFFEKTIVITET

  Perform & Protect-sortimentet minskar hälsoriskerna i samband med damminhalation, såsom silikos eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (COLD). Perform & Protect-serien har avancerade dammhanteringslösningar inklusive HEPA-certifierade M Class-extraktorer (0,1% damm med maximalt tillåtna koncentrationer (MAC) ≥ 0,1 mg / m³) med automatisk filterrengöring, höljen, ihåliga borrkronor samt universalavdragare som är kompatibla med alla verktygsmärken.

  check Förbättrad verktygsprestanda, tillförlitlighet och livslängd
  check En renare och säkrare arbetsmiljö​​​​​​​
  check Minskad risk för inandning av damm

  DAMMHANTERING

  Automatiska pulserande filter förhindrar filterblindning och bibehåller effektiviteten.

  Ett universellt system som ansluter verktyg till dammutsugning.

  Trådlös fjärrstyrning av verktyg med integrerad trådlös verktygskontroll.

  M-klass certifierad enligt strikta riktlinjer för arbetsplatsen.

  EN STADIG HAND

  Förlängd vibrationsexponering leder till vanliga störningar som karpaltunnelsyndrom (CTS) och vitfinger (VWF). Våra Active Vibration Control-funktioner inkluderar motviktssystem, flytande handtag och mer till betydligt lägre nivåer av triaxiala vibrationer. Detta hjälper till att leverera upp till 50% lägre vibrationer jämfört med vanliga verktygsmodeller mätt enligt EN 60745 1: 2006.

  Rätt använda verktyg i Perform & Protect serien säkerställer att användarens exponering är under gränsen för exponeringsåtgärdens värde (EAV). Verktyg som registrerar en 5 m/s² vibration kan användas upp till 2 timmar/dag för att nå exponeringsåtgärdens värde (EAV) och upp till 8 timmar/dag för att nå exponeringsgränsvärdet (ELV). Ökad tid och bekväm användning gör att du och ditt team kan utföra tunga uppgifter längre med större säkerhet.

  check Utför tunga uppgifter längre
  check Ökade användarkomfortnivåer​​​​​​​
  check Förbättrad lagsäkerhetsnivå, pålitlighet och livslängd

   

   

  Minskar vibrationer som känns av användaren vid handtag med 20%.

  KRAFT BETYDER INGET OM MAN INTE KAN KONTROLLERA DEN

  Hög hastighet och högpresterande verktyg kan fastna vid arbete i olika typer av material och riskerar då att skada användaren och verktyget. Vårt Perform & Protect-sortiment har integrerad, avancerad teknologi för vridmomentstyrning som standard.

  Anti-rotation och elektriskt kopplings-system upptäcker rotationsrörelser och minimerar eventuella plötsliga vridmomentreaktioner genom att automatiskt stänga av strömmen när maskinen fastnar i materialet. LED-indikatorer och överbelastningssensorer hjälper användaren att använda maskinen på bästa sätt.

  SÄKERHETSKONTROLL

  Trådlös fjärrstyrning av verktyg med integrerad Wireless Tool Control.

  Stänger automatiskt av verktyget om användaren kör fast i materialet för att förhindra skador.

  Elektronisk koppling minskar kick-back i händelse av en klämning eller stopp.

  DET ULTIMATA SKYDDET NÄR ETT VERKTYG FALLER

  När du utför arbeten på höjd är det viktigt att ha integrerade lösningar som erbjuder ultimat skydd och som säkrar verktyget om det faller ner. Lanyard Ready med integrerade lösningar erbjuder alternativ för att fästa utvalda sladdade och batteridrivna verktyg på arbetsplatser vid arbete på höjd med en maximal snoddlängd på 2 m, vilket hjälper till att säkra verktyget om det tappas*. Alla Perform & Protect-produkter är utformade för att konsekvent överträffa hälso- och säkerhetsbestämmelser utan att kompromissa med prestanda.

  *Se enskilda produktdetaljer för kopplingsmetoder. Lanyard Ready-snoddar säljs separat. Ytterligare säkerhetsanvisningar finns i manualen.

  Airlock Kompatibel

  Varje dammhanteringsenhet i AirLock-serien har specifika tillbehör tillgängliga för anslutning till ett brett sortiment av DEWALT-verktyg.