Lättare infästning

För enklare upphängning

DEWALTs sortiment av lätta infästningar ger en snabb fixeringslösning för en rad olika applikationer.

Konstruerade och tillverkade efter samma exakta standarder som våra förstärkta och kemiska ankare. Alla produkter är testade med utdragningstest när tillämpligt.

Sortimentet inkluderar ankare för kallmurar och väggar, designade att självborra in i materialet utan att skada substratet och sprida belastningen för att förhindra utdragning och ankare som hamras för snabb fixering.

Det finns även ankare för allmänna fixeringsapplikationer, bl.a.skruvankare, pluggar och väggankare av plast.

MATERIAL

Material guide

Osprucken betong

Håldäck

Natursten

Massivt tegel och murverk

Håltegel

Solid sand-/kalksten

Perforerad sand-/kalksten

Lättbetong

Gasbetong

Gipsskiva

Gipsblock

Spånskiva

Trä

Produkt Osprucken betong Håldäck Natursten Massivt tegel och murverk Håltegel Solid sand-/kalksten Perforerad sand-/kalksten Lättbetong Gasbetong Gipsskiva Gipsblock Spånskiva Trä
ZIP-IT® Gipsankare ZIP-IT® Gipsankare
ZIP-TOGGLE® skivinfästning med skruv ZIP-TOGGLE® skivinfästning med skruv
LEGS® skivankare LEGS® skivankare
ST STRAP TOGGLE™ skivankare ST STRAP TOGGLE™ skivankare
WALL-DOG™ universalskruv WALL-DOG™ universalskruv
HWA metallexpander HWA metallexpander
NP NYLONPLUGG NP NYLONPLUGG
SHARKIE™ Allplugg SHARKIE™ Allplugg
Lättbetongankare Lättbetongankare
PX UNIVERSALPLUGG PX UNIVERSALPLUGG

Lättare ankare