Produkter

DEWALT's moderna sortiment erbjuder marknadsledande nivåer av vibrationer, ljud och damm i de flesta kategorier. För användare som har fastställt att det finns en potentiell hälso- och säkerhetsrisk, kan val av elverktyg vara kritiskt. Säkerhetsnivåer mellan liknande maskiner på marknaden varierar dramatiskt. DEWALTs verktyg har genomgått rigorösa säkerhetskontroller.