Vibrationsinformation

DEWALTs sortiment av elverktyg erbjuder marknadsledande nivåer. DEWALT fortsätter att använda innovativa teknologier för att fortsätta reducera vibrationer som användarna utsätts för.

Lagstiftningen

Vibrationsdirektiv 2002/44/EC har varit giltigt i alla EU-länder sedan 6 juli 2005. Detta direktiv introducerade regler för 'Kontroll av vibrationer på jobbet' och lade ansvar på arbetsgivaren för att skydda användarna från vibrationer samt reducerar exponeringsnivåer.

Exponering för vibrationer kan orsaka långvariga hälsorisker.

Direktivet togs fram för att skydda användare från hälsoproblem orsakade av hand/arm-vibrationer som kan orsaka en mängd olika dåliga hälsoeffekter som gemensammt kallas hand/arm-vibrationssyndrom, HAVS. Den mest kända effekten är vita fingrar men andra effekter är skador på känselnerver, muskler samt leder i händer och armar.

Vem är utsatt för risk?

Personer som regelbundet använder utrustning med höga vibrationsvärden under långa perioder.

Kontrollera risken

Risken kan kontrolleras genom bra arbetsledning och genom att använda korrekt verktyg för arbetsupgiften. Detta kräver att arbetsgivaren:

  • Reducerar exponeringen till ett minimum.
  • Tillhandahåller information och utbildning.
  • Beräknar exponeringsnivåer.
  • Genomför mätningar och reducerar exponering, men även tillhandahåller hälsoundersökning när 'Exponeringsvärde för användning' uppnås.
  • Hålla exponeringen under gränsen för 'Exponeringsvärde för användning'.