Exponeringsgräns vibrationer

Exponeringsgränser beräknas som en kombination av verktygets vibrationsnivå och daglig användningstid. T.ex. en produkt med 5 m/s² vibrationsvärde kan endast användas upp till 2 timmar per dag för att nå EAV och upp till 8 timmar per dag för att nå ELV.

Exponeringsvärde för användning (EAV) - daglig vibrationsexponering A(8) = 2.5 m/s².

När den dagliga vibrationsexponeringen A(8) är lägre än 2.5 m/s² är risken relativt låg och inga åtgärder behövs.

Exponeringsvärde (ELV) - daglig vibrationsexponering A(8) = 5.0 m/s².

Om flera verktyg används måste exponeringsvärdena räknas ihop:

Total exponering är då det sammanlagda värdet på arbetsuppgifterna.

Åtgärder du behöver ta

Åtgärder för användare

 • Rapportera alla tecken på HAV - stickningar, smärta, domningar i fingerspetsarna, smärta i handlederna eller förlust av känsel i fingertopparna.
 • Använd rätt verktyg för arbetsuppgiften.
 • Överväg andra alternativ för att genomföra arbetsuppgiften eller rotera jobb med någon om möjlgt.
 • Använd handskar.

Åtgärder för arbetsgivare

 • Tillhandahåll utbildning och information.
 • Informera anställda om säker hantering.
 • Eliminera eller reducera vibrationsrisken.
 • Bedöm vibrationsrisken regelbundet.
 • Tillhandahåll lämplig säkerhetsutrustning.
 • Tillhandahåll rätt verktyg för arbetsuppgiften.
 • Sök rådgivning om hälsa och säkerhet.