Vibrationsmätning

Vibrationer från handhållna elverktyg mäts i enlighet med EN60745.

EN60745 mäter vibrationer i tre riktningar (även känd som tri-axial). Detta har tagits fram för att ersätta äldre versioner av EN60745 standard och ge tillverkare procedurer för vibrationsmätning som är i linje med HAV-direktivet.

  m / s2=vX2+Y2+Z2

Tillverkarnas mätningar

I verkligheten är det alldeles för många variabler som kan påverka mätresultaten. DEWALTs synpunkt är att arbetsplatsmätningar är för OPÅLITLIGA. DEWALT rekommenderar att tillverkarnas värden används för beräkning av HAV-exponeringsnivåer förutsatt att de identifieras, eller uppskattas, som tri-axiala i enlighet med HSE.s regler och EN6075-1:2006 och speglar vibrationsvärden i den övre kvartilen.