JULY 26, 2022

MEDDELANDE OM PRODUKTSÄKERHET
DEWALT DHS780 - 305MM GERINGSSÅG

DEWALT DHS780 - 305MM GERINGSSÅG

AVISO DE SEGURANÇA DO PRODUTO - AÇÃO CORRETIVA

DEWALT har identifierat problem med plastbakskyddet på någon av följande produkter för professionell användning som säljs nationellt och online mellan september 2019 och juli 2022:

1. Model: DHS780
2. Typ Nummer: 21
3. Produkt Data kod: mellan 2019-33 och 2022-06
 

 

Vad är problemet? Det bakre skyddet kan gå sönder eller lossna och få kontakt. Om det bakre skyddet kommer i kontakt med sågbladet, fragment kan kastas från ett roterande blad som kommer i kontakt med användaren eller åskådare och orsaka skada.

Åtgärder: Sluta använda geringssågen, kontrollera modell, typnummer och datumkod mot uppgifterna ovan. Om din produkt påverkas, kontakta DEWALTs kundtjänst för att få ett kostnadsfritt reparationspaket.

kontaktinformation:
telefon: +46 844680270
email: https://service.dewalt.se/DEWALT/SE/sv-SE/Faq

 

BAKSKYDDSKOMPONENT PLACERING OCH IDENTIFIERING

DEWALT vill tacka dig för ditt stöd och ber om ursäkt för eventuella besvär som orsakas av denna aktivitet

1. DHS780 BAKSKYDDSKOMPONENT PLACERING OCH IDENTIFIERING - BAKSKYDD

VAD ÄR REPARATIONSSATSEN?

Reparationssatsen innehåller ett nytt bakskydd och dammavvisare, två nya fästskruvar och instruktioner. Originalsågbladsnyckeln som medföljer sågen, som används för att byta sågblad, har ett T30 Torx-huvud och kan användas för att ta bort de gamla skruvarna och byta ut de nya skruvarna.

Instruktioner tillhandahålls och monteringsoperationen kan också ses online på: https://sbd.hubs.vidyard.com/watch/9nLTzkiQAhVbeRsuPFxcbn?

Om ni har några frågor eller svårigheter med att skaffa eller montera det nya bakskyddet, kontakta kundtjänstteamet med hjälp av uppgifterna ovan.

DEWALT vill tacka dig för ditt stöd och ber om ursäkt för eventuella besvär som orsakas av denna aktivitet