DT3116-QZ
Slippapper, 8 hål
DT3116-QZ

Slippapper, 8 hål

  • SV Heat reistant resin adhesive bond, ideal for power sanding
  • SV Tough, durable paper backing ensures longer disc life and performance
  • SV Stearate coating reduces clogging, excellent for softwoods and painted surfaces (80G+)
Se fler funktioner

Ytterligare funktioner

  • SV Quick Fit nylon loop backing allows fast and easy disc changeover
  • SV Heat reistant resin adhesive bond, ideal for power sanding
  • SV Tough, durable paper backing ensures longer disc life and performance
  • SV Stearate coating reduces clogging, excellent for softwoods and painted surfaces (80G+)
  • SV Quick Fit nylon loop backing allows fast and easy disc changeover

Specifikationer

Kornstorlek
180
Antal delar
25
Produktförpackningskvantitet
25

Support

INGEN BEGRÄNSAD GARANTI

Tyvärr är denna specifika produkt inte berättigad till någon garanti. Även om denna produkt inte är kvalificerad, kan ytterligare information om våra garantier finnas nedan.

Läs mer

Service

Vi vidtar omfattande åtgärder för att säkerställa att alla våra produkter är tillverkade enligt de högsta standarderna och uppfyller alla relevanta regler.

Manualer