XP 22 Ounce 1 Piece STEEL HAMMER being used on nail.
Hammare, släggor och yxor

Klohammare

Filter